Odškodnění po nehodách

 
Co se odškodnění újmy na zdraví týče, bezpečnosti na silnicích se věnuji dlouhodobě. Začalo to prevencí bezpečnosti, prezentacemi prvků pasivní ochrany pro motorkáře, spoluprací s IZS, prezentacemi a podejem moto airbagů, poradenstvím členům Policie ČR, kurzy Učme se přežít. Dalším přirozeným vývojem bylo, snažit se pomáhat těm, kteří to nejvíc potřebují. Prioritně těm, kteří si zdravotní komplikace, ať už lehké či těžké, nezavinili sami.
 
Proto jsem se rozhodla "po letech vzájemného oťukávání" se společností VOTUM Moje odškodnění  pro intenzivní spolupráci, se zaměřením na motorkáře. Zanedlouho se ukázalo, jak velký smysl tohle spojení má: člověk dlouhodobě se pohybující ve světě dvou kol a společnost, která se specializuje na komplexní řešení dopravních nehod více než deset let...
 
Díky tomu jsme profesionálně dokázali odškodnit už několik mých klientů, kamarádů a v neposlední řadě i rodinných příslušníků. Spokojenost těchto (často blízkých) lidí mě utvrzuje, že dosavadní kroky byly správné a proto bych ráda svoje zkušenosti, služby a kontakty efektivně využila tam, kde je třeba.
 

Vzhledem k tomu, v jaké komunitě se pohybuji, prioritně pracuji s motorkáři,  ale ráda pomůžu i těm, kteří přišli k úrazu za volantem (nebo jejich spolujezdcům), chodcům, nebo cyklistům. S Votum Moje odškodnění a ve spolupráci s advokátní kanceláří, každého klienta nejen že provázíme procesem odškodnění, ale zastupujeme jej i při jednáních s Policií ČR, ve vyšetřování, v komunikaci s pojišťovnami a v případě potřeby přizýváme ke spolupráci také nejlepší znalce z oboru silniční dopravy v ČR. 

 

⚠️Pokud se Vám stala dopravní nehoda kterou jste nezavinili

⚠️účastníky dopravní nehody jste byli vy, nebo vaši blízcí

⚠️utrpěli jste při ní újmu na zdraví

⚠️někdo z Vašich blízkých vlivem dopravní nehody zemřel

⚠️nevíte, jak získat finanční náhradu, která Vám ze zákona náleží

 

✅Poskytujeme komplexní poradenství a řešení dopravních nehod od samého začátku až po zajištění finančního odškodnění.
 
✅Primárním zájmem je zabezpečení všech zákonných nároků klientů na odškodnění újmy na zdraví.
 
✅Nároky jsou poškozenému zpracovávány a vyřizovány postupně dle priorit tak, aby se nedostával v průběhu léčení do finanční        nouze.
 
✅Nic v průběhu odškodnění neplatíte! Provize (dohodnuta a odsouhlasena s klientem předem) je vyplacena až po vymožení odškodnění!
 
✅Společnost  VOTUM Moje odškodnění  je držitelem licence ČNB díky které je naše provize osvobozena od DPH
 
✅Nejste zatěžování povinností plateb v průběhu vaší léčby a celého procesu odškodnění 👍
 
✅Principem služby je předcházení situacím, kdy pojišťovny poškozeným nevyplatí adekvátní částky, na které mají ze zákona nárok
 
✅ Službu lze využít i v případě, že jste již byli pojišťovnou odškodněni, ale máte zájem o přezkum pojistného plnění
 
⚠️ Obecně lze projednávat případy až do tří let zpětně
 
 
Neváhejte se na mě obrátit! Jsme na Vaší straně a uděláme vše, co je v našich silách, abychom se pokusili Vaši těžkou životní situaci co nejvíce zmírnit a stabilizovat.
 
 
Zorka / +420 605 757 526