Odškodnění po nehodách

Proč jsem se začala věnovat odškodnění?
 

Prioritně je mojí snahou dokázat komplexně poradit a předat relevantní informace nejen začínajícím motorkářům, ale i všem, kteří se neorientují ve světě dvou kol a ve všem, co jedna stopa obnáší.  V naší komunitě se bohužel objevuje plno mýtů, pověr a bohužel i amatérismu. Pro příklad - oslovují mně dost často rodiče mladých lidí, kteří se rozhodli pro řidičské oprávnění a chtějí jezdit na motocyklu. Nemluvím o  rodičích "motorkářích". Takoví se logicky snadněji orientují a sami mají své letité zkušenosti. Problém nastává v situaci, když se jedná o rodiče, kteří nemají v této oblasti absolutně žádné zkušenosti, v této problematice se ztrácejí  a jsou zahlceni "zaručenými" radami, které jim většinou bohužel předávají ti, kteří by se na silnicích raději neměli pohybovat, sami nemají zkušenosti, ale zato mají dost vysoké Ego...

Důsledkem špatných rad, nevědomosti a často i naivity, bývají bohužel velmi tragické nehody mladých lidí, o kterých se v letní motocyklové sezóně bohužel dozvídáme dnes a denně...  Naprosto zbytečné nehody se však netýkají pouze mladých, ale i dalších věkových kategorií včetně mé. Tyto nehody mají často dost společných rysů... rychlost, přecenění vlastních sil, minimální zkušenosti v ovládání motocyklu a nebo nepozornost. Navíc bývají korunovány naprostým podceněním kvalitní ochrany motorkáře. Nehody na motorce sebou bohužel nesou velká zranění a mnohdy končí i tragicky.

Proto má snaha o poradenství v této oblasti...  Důležité je však také doplnit, že polovina nehod motorkářů (ano, víceméně je to 50:50) je bohužel zaviněna vinou ostatních účastníků silničního provozu...

Co se odškodnění újmy na zdraví týče, bezpečnosti na silnicích se věnuji dlouhodobě. Začalo to bezpečností, airbagy pro motorkáře, spolupráci s IZS, prodejem airbagů a poradenství členům Policie ČR, kurzy Učme se přežít a dalším přirozeným vývojem bylo, snažit se pomáhat těm, kteří to potřebují, kterých jsem za svoji kariéru začala potkávat víc, než dost... Prioritně těm, kteří si zdravotní komplikace, ať už lehké či těžké, nezavinili sami. Proto jsem se rozhodla "po letech vzájemného oťukávání" se společností VOTUM Moje odškodnění ,  pro intenzivní spolupráci. Zanedlouho se ukázalo, jak velký smysl tohle spojení má!

Člověk dlouhodobě se pohybující ve světě dvou kol a společnost, která se specializuje na komplexní řešení dopravních nehod více než deset let... Díky tomu jsme profesionálně dokázali odškodnit už několik mých klientů, kamarádů a v neposlední řadě i rodinných příslušníků. Spokojenost těchto (často blízkých) lidí mě utvrzuje, že dosavadní kroky byly správné a proto bych ráda svoje zkušenosti, služby a kontakty předala dál.

Vzhledem k tomu, v jaké komunitě se pohybuji, pracuji samozřejmě prioritně s motorkáři,  ale ráda pomůžu i těm, kteří přišli k úrazu za volantem (nebo jejich spolujezdcům). S Votum Moje odškodnění a ve spolupráci s advokátní kanceláří, každého klienta nejen že provázíme procesem odškodnění, ale zastupujeme jej i při jednáních s Policií ČR, ve vyšetřování, v komunikaci s pojišťovnami a v případě potřeby přizýváme ke spolupráci také nejlepší znalce z oboru silniční dopravy v ČR. 

 

⚠️Pokud se Vám stala dopravní nehoda kterou jste nezavinili

⚠️účastníky dopravní nehody jste byli vy, nebo vaši blízcí

⚠️utrpěli jste při ní újmu na zdraví

⚠️někdo z Vašich blízkých vlivem dopravní nehody zemřel

⚠️nevíte, jak získat finanční náhradu, která Vám ze zákona náleží

 

✅Poskytujeme komplexní poradenství a řešení dopravních nehod od samého začátku až po zajištění finančního odškodnění.
 
✅Primárním zájmem je zabezpečení všech zákonných nároků klientů na odškodnění újmy na zdraví.
 
✅Nároky jsou poškozenému zpracovávány a vyřizovány postupně dle priorit tak, aby se nedostával v průběhu léčení do finanční nouze.
 
✅Nic v průběhu odškodnění neplatíte! Provize (dohodnuta a odsouhlasena s klientem předem) je vyplacena až po vymožení odškodnění!
 
✅Společnost  VOTUM Moje odškodnění  je držitelem licence ČNB díky které je naše provize osvobozena od DPH
 
✅Nejste zatěžování povinností plateb v průběhu vaší léčby a celého procesu odškodnění 👍
 
✅Principem služby je předcházení situacím, kdy pojišťovny poškozeným nevyplatí adekvátní částky, na které mají ze zákona nárok
 
✅ Službu lze využít i v případě, že jste již byli pojišťovnou odškodněni, ale máte zájem o přezkum pojistného plnění
 
⚠️ Obecně lze projednávat případy až do tří let zpětně
 
 
Neváhejte se na mě obrátit! Jsme na Vaší straně a uděláme vše, co je v našich silách, abychom se pokusili Vaši těžkou životní situaci co nejvíce zmírnit a stabilizovat.
 
 
Zorka / +420 605 757 526